Vaše silné stránky

Mýtus, ktorý som sa naučil už v prvej triede:

Do dnes si pamätám, ako nám učiteľka v 1. ročníku ZŠ hovorila, že úspešní ľudia majú dve dôležité vlastnosti: vytrvalosť a pevnú vôľu.

Tí, ktorí ich majú, sú tí šťastlivci a ostatní to budú mať ťažké - tak som si to vtedy uzavrel. Ťažké to budeme mať však práve vtedy, keď v tomto klame zostaneme celý život.

Je jedno, či hovoríme o pevnej vôli, sebavedomí, nadaní na jazyky alebo inej danosti. Neverím na: "Narodil som sa so sebavedomím. Narodil som sa bez odvahy..." Je veľa vlastností, o ktorých som si myslel, že ich nemám a teraz taký som.

Dnes viem, že vlastnosti nie sú v skutočnosti vlastnosti nám dané do vienka. Sú to skôr naučené spôsoby správania. Verím, že si môžeme osvojiť akúkoľvek vlastnosť, o ktorej si myslíme, že ju potrebujeme a zároveň stavať na tom, čo nám ide najlepšie.

Tento mesiac v sebe aj vy objavíte vlastnosti, o ktorých ste možno ani netušili, že ich máte a môžete rozvíjať...

Čo robiť:
  • Napíšte 3 vlastnosti

    ktoré si myslíte, že potrebujete, aby ste dosiahli to, čo chcete.

  • Pozorujte, kde tieto vlastnosti už teraz využívate

    Naše vlastnosti nie sú niečo, čo buď máme alebo nemáme. Ja o vlastnostiach premýšľam radšej ako o kombinácii správania a obraze o sebe samom. Čo to v praxi znamená?

    Či už by ste chceli viac sebavedomia, odvahy, sebaprijatia, byť rýchlejší alebo dôslednejší, všetky vlastnosti ste už niekedy preukázali. Možno to bolo v iných situáciách, ako teraz chcete, ale nič to nemení na tom, že máte sebavedomie, máte pevnú vôľu, rozhodnosť, pokoj… čokoľvek chcete. Potrebujete si len uvedomiť, kedy tieto dary využívate. A tým zmeníte aj obraz o sebe samom – aké vlastnosti si myslíte, že máte.

    Pozorujte sa tento mesiac a zapisujte, v akých situáciách ste použili vlastnosti, ktoré ste si napísali v prvom kroku.

Bonusy