Výzva na mesiac august

  1. Pozrite si video a prečítajte si augustový článok v I Can Diári.
  2. Podľa kríža osobnostných profilov každý deň určite jednu osobu, do akého osobnostného profilu patrí.

PS: Stále môžete rozdávať knihy len tak v našej FB komunite #icanvymenaknih

Máte otázky?